ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΕΣ

Παράγουμε μια σειρά από σύνθετες ζωοτροφές για πρόβατα και κατσίκες, ειδικά σχεδιασμένες για το κάθε στάδιο ζωής των ζώων σας. Προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες και τις υψηλές απαιτήσεις των κτηνοτρόφων, οι αιγοπροβατοτροφές μας προσφέρουν τις υψηλές αποδόσεις που επιθυμείτε, διασφαλίζοντας την υγεία τους και την παραγωγικότητα τους.


 Μίγματα Γαλακτοπαραγωγής

Μίγμα 250 ByPass : ΜΙΓΜΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Υψηλή περιεκτηκότητα σε προστατευμένη πρωτεΐνη σογιάλευρου (bypass) και με προσθήκη φυτικού λίπους. Για τις πολύ υψηλές απαιτήσεις των σύγχρονων μονάδων, με βελτιωμένες φυλές αιγοπροβάτων.

Μίγμα 111Α : ΜΙΓΜΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες σε ενέργεια και πρωτεΐνες των πολύ παραγωγικών ζώων. 

Μίγμα 111Β : ΜΙΓΜΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Για υψηλές αποδόσεις και καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά στο γάλα.

Συμπύκνωμα 50/50 : ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Υψηλή περιεκτικότητα σε σογιάλευρο και προσθήκη ηλιάλευρου και DDGS, για υψηλές και ποιοτικές αποδόσεις.


 Μίγματα Συντήρησης

Μίγμα Ξηράς Περιόδου : Καλύπτει τις ανάγκες των ζώων και εξασφαλίζει την υγιή και σωστή ανάπτυξη του/των εμβρύου/εμβρύων.

Μίγμα 111Η : ΜΙΓΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
Καλύπτει τις ανάγκες των ζώων και εξασφαλίζει την υγιή και σωστή ανάπτυξη του/των εμβρύου/εμβρύων.


 Μίγματα Αμνοεριφίων

Μίγμα 112Α : ΜΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ
Με υψηλή περιεκτικότητα σε ενέργεια και πρωτεΐνες, περιέχει γάλα σε σκόνη.

Μίγμα 112Β : ΜΙΓΜΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ
Περιέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά για τη σωστή πάχυνση των ζώων σας.

Μίγμα 100 : ΜΙΓΜΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ
Περιέχει τρεις διαφορετικούς καρπούς δημητριακών και σογιάλευρο.


Λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για εσάς
Εκτός των παραπάνω μιγμάτων, κατόπιν παραγγελίας, μπορούμε να παρασκευάσουμε μίγματα αιγοπροβάτων, ειδικά προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες.