Πρεβιοτικά-Προβιοτικά: Πλεονεκτήματα και διαφορές

Τα πρεβιοτικά και τα προβιοτικά μπορεί να ακούγονται παρόμοια, αλλά στην πραγματικότητα είναι δύο είδη συμπληρωμάτων, που δρουν με διαφορετικό τρόπο στον οργανισμό του ζώου. Υπάρχει σύγχυση σχετικά με τη δράση τους και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν.
Τα προβιοτικά είναι μια ομάδα ζωντανών βακτηρίων και ζυμών, «καλών» για τη ζωή του ζώου. Μερικοί μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται ως προβιοτικά είναι οι Saccharomyces cerevisiae και Bacillus subtilis. Τα προβιοτικά βελτιώνουν την εντερική μικροβιακή ισορροπία των ζώων στα οποία χορηγούνται. Είτε αυξάνοντας τους πληθυσμούς των ωφέλιμων βακτηρίων και ζυμών, είτε εξουδετερώνοντας την δράση των παθογόνων. Αυτό προσφέρει καλύτερες αποδόσεις ή/και καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Η διατροφή, η χρήση αντιβιοτικών, η ζέστη, η υγρασία και άλλοι περιβαλλοντολογικοί παράγοντες, επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής των προβιοτικών και κατ' επέκταση, τη δράση τους.
Τα πρεβιοτικά είναι ένα είδος συμπληρώματος, που αποτελείται από άπεπτα συστατικά, τα οποία παρέχουν βελτιωτικές αλλαγές στη σύσταση και τη δραστηριότητα των μικροοργανισμών της εντερικής χλωρίδας του ζώου. Μερικά πρεβιοτικά που χρησιμοποιούνται είναι οι Mannan-oligosaccharides (MOS) και Aspergillus oryzae.
Τα πρεβιοτικά δεν είναι ζωντανοί μικροοργανισμοί και έχουν μεγάλες αντοχές σε περιβαλλοντολογικούς παράγοντες (ζέστη, υγρασία, κ.ά.). Διεγείρουν τη δραστηριότητα συγκεκριμένων μικροοργανισμών στο γαστρεντερικό σωλήνα, με αποτέλεσμα την βελτίωση της υγεία και της ευζωίας του ζώου.
Τα πρεβιοτικά είναι ωφέλιμα για τους ήδη υπάρχοντες μικροοργανισμούς, δηλαδή αυτούς που βρίσκονται ήδη στον οργανισμό του ζώου και εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τη δράση τους. Αυτό είναι και το βασικό πλεονέκτημά τους.

Στην Ένωση Αγροτών Σερρών προσπαθούμε να ακολουθούμε και να προσαρμόζουμε τα προϊόντα μας, στα τελευταία επιστημονικά δεδομένα. Έτσι χρησιμοποιούμε προβιοτικά και πρεβιοτικά, για τη βελτίωση της υγείας και της παραγωγικότητάς των ζώων σας. Διαθέτουμε επώνυμα προϊόντα, με επιβεβαιωμένες επιστημονικές μελέτες, τόσο στις σύνθετες ζωοτροφές μας, όσο και στους ισορροπιστές μας.

Πεταλάς Αλέξανδρος,
Γεωπόνος,
Προϊστάμενος Εργ. Ζωοτροφών

Μυκοτοξίνες: μέτρα πρόληψης και αντιμετώπιση

Καθώς αυξάνεται η παραγωγή ζωοτροφών και οι απαιτήσεις σε πρώτες ύλες, η ανάγκη για ποιοτικές και ασφαλείς ζωοτροφές γίνεται μεγαλύτερη. Οι μυκοτοξίνες αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους στη διαχείριση των ζωοτροφών και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων, αλλά και των ανθρώπων.

Διαχείριση χοιρομητέρας και χοιριδίων: από τη γέννα, στον απογαλακτισμό

Οι πρώτες μέρες των νεογέννητων χοιριδίων είναι οι σημαντικότερες της ζωής τους και οι δυσκολότερες από πλευράς διαχείρισης. Οι ενέργειες μας θα καθορίσουν την επιτυχία του απογαλακτισμού, αλλά και των επόμενων σταδίων πάχυνσης των χοιριδίων μας.