Κέρδος από την οικονομία

 Υπολογίζουμε τις τροφές που θα χορηγήσουμε στα ζώα μας, αλλά δεν υπολογίζουμε πάντα, πόσες από αυτές θα καταναλωθούν και πόσες θα μείνουν/χαθούν. Πόσες τροφές σπαταλούμε;

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός

Η αρχή καθορίζει το μέλλον κάθε ζώου και αν θέλουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα, θα πρέπει να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στην έναρξη της ζωής τους.

Χρησιμοποιώντας το νέο ενσίρωμα καλαμποκιού

Μετά την κοπιαστική δουλειά της ενσίρωσης, αναμένουμε την ώρα για να χρησιμοποιήσουμε το νέο ενσίρωμα. Πότε όμως; Ποιά είναι η κατάλληλη στιγμή; Μερικοί βασικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε.