Διαχείριση αρνιών αντικατάστασης

Ο τρόπος διαχείρισης των νέων αρνιών που θα κρατήσουμε για να αντικαταστήσουμε τις παλιότερες προβατίνες του κοπαδιού, είναι μια σημαντική δραστηριότητα που θα επηρεάσει την απόδοση της μονάδας μας στις επόμενες χρονιές.

Κέρδος από την οικονομία

 Υπολογίζουμε τις τροφές που θα χορηγήσουμε στα ζώα μας, αλλά δεν υπολογίζουμε πάντα, πόσες από αυτές θα καταναλωθούν και πόσες θα μείνουν/χαθούν. Πόσες τροφές σπαταλούμε;

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός

Η αρχή καθορίζει το μέλλον κάθε ζώου και αν θέλουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα, θα πρέπει να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στην έναρξη της ζωής τους.