Μυκοτοξίνες: μέτρα πρόληψης και αντιμετώπιση

Καθώς αυξάνεται η παραγωγή ζωοτροφών και οι απαιτήσεις σε πρώτες ύλες, η ανάγκη για ποιοτικές και ασφαλείς ζωοτροφές γίνεται μεγαλύτερη. Οι μυκοτοξίνες αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους στη διαχείριση των ζωοτροφών και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων, αλλά και των ανθρώπων.

Διαχείριση χοιρομητέρας και χοιριδίων: από τη γέννα, στον απογαλακτισμό

Οι πρώτες μέρες των νεογέννητων χοιριδίων είναι οι σημαντικότερες της ζωής τους και οι δυσκολότερες από πλευράς διαχείρισης. Οι ενέργειες μας θα καθορίσουν την επιτυχία του απογαλακτισμού, αλλά και των επόμενων σταδίων πάχυνσης των χοιριδίων μας.

Ξηρά περίοδος προβάτων

Η περίοδος της κυοφορίας όταν τα ζώα δεν αρμέγονται, ονομάζεται ξηρά περίοδος. Συνήθως είναι οι τελευταίοι δύο μήνες της εγκυμοσύνης και η διαχείριση τους παίζει σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα υγεία και παραγωγικότητα των ζώων.