ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

Πρόσθετα Ζωοτροφών

 • Γάλα αραίωσης (για αρνιά, μοσχαράκια)
 • Γάλα φυράματος
 • Πλάκες λείξεως
 • Φωσφορικό ασβέστιο
 • Ανθρακικό ασβέστιο (Μαρμαρόσκονη)
 • Φυτικό λίπος (Bypass)
 • Μαγιά (Ζωντανή και Ξηρή)
 • Σόδα (Διττανθρακικό νάτριο)
 • Μυκοδεσμευτικά (διάφοροι τύποι)
 • Διατροφικά συμπληρώματα μελάσας
 • Πλάκες λείξεως μελάσας - κουβάδες παχύρρευστης μελάσας
Τα πρόσθετα ζωοτροφών διατίθενται σε διάφορους τύπους και συσκευασίες.