Καλαμπόκι: καλλιεργητικές συμβουλές

Σημεία που πρέπει να προσέξετε κατά την καλλιέργεια του καλαμποκιού. 


Το καλαμπόκι είναι από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στο κόσμο και η σημαντικότερη από κτηνοτροφικής πλευράς, προσφέροντας τόσο σε χονδροειδείς (ενσιρώματα), όσο και σε συμπυκνωμένες ζωοτροφές (καρπός). Τα καλλιεργούμενα στρέμματα καλαμποκιού στην Ελλάδα συνολικά (για καρπό και για ενσίρωμα) κυμαίνονται γύρω στα 2.400 χιλιάδες στρέμματα και οι μέσες αποδόσεις σε καρπό είναι ελαφρώς άνω των 1.000 κιλών/στρέμμα.

Η σπορά του γίνεται από τις αρχές Μαρτίου μέχρι και τέλη Απριλίου, ανάλογα με την περιοχή και οι παραγωγοί θα πρέπει να μην βιάζονται να σπείρουν, αφού απαιτούνται θερμοκρασίες σταθερά άνω των 10 °C για το φύτρωμα. Ανάλογα με την ποικιλία καλαμποκιού που θα χρησιμοποιηθεί, μικρού - μεσαίου - μεγάλου βιολογικού κύκλου, οι παραγωγοί θα πρέπει να επιλέξουν τη καταλληλότερη, σε σχέση με την ημερομηνία σποράς τους και το στόχο που θέλουν να πετύχουν (πχ πρώιμη συγκομιδή).

Οι αποστάσεις σποράς, που θα καθορίσουν και την πυκνότητα των καλλιεργούμενων φυτών ανά στρέμμα, αποφασίζονται προσμετρώντας πολλούς παράγοντες, με κύριους:

  • τα χρησιμοποιούμενα υβρίδια (τί προτείνει η εταιρεία παραγωγής τους)
  • την κατεύθυνση της καλλιέργειας (για καρπό ή ενσίρωση)
  • τον τύπο του εδάφους (ελαφρύ, βαρύ, κ.ά.)
  • διαθέσιμη υγρασία / δυνατότητα ποτίσματος

Γενικά συνηθίζεται η σπορά στα 15-16 εκατοστά επί της γραμμής και αποστάσεις γραμμών 75 εκατοστών. Το βάθος σποράς είναι τα 4-6 εκατοστά. Προτιμούνται τα ουδέτερα εδάφη (pH 7,5).

Η λίπανση μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους, ανάλογα και με τα μέσα που διαθέτει ο παραγωγός και εκτός του μεγάλου ρόλου που παίζει στην τελική απόδοση των φυτών, είναι από τους πιο κοστοβόρους παράγοντες της καλλιέργειας. Βασικά στοιχεία που απαιτούνται είναι το άζωτο, ο φώσφορος, το κάλιο, και δευτερευόντως το ασβέστιο, μαγνήσιο, το μαγγάνιο, ο ψευδάργυρος, το βόριο και ο χαλκός.

Για την παραγωγή 1.500 κιλών καρπού ανά στρέμμα, αρχικά απαιτούνται:

- η προσθήκη περίπου 30 κιλών αζώτου ανά στρέμμα, η μισή ποσότητα ως βασική λίπανση (λίγο πριν την σπορά ή κατά την σπορά γραμμικά) και η υπόλοιπη ποσότητα επιφανειακά, όταν τα φυτά έχουν ύψος περίπου 50 εκατοστά. Η στάγδην άρδευση παρέχει περισσότερες δυνατότητες εφαρμογών λίπανσης (υδρολίπανση) στους παραγωγούς, μειώνοντας το κόστος της λίπανσης (μικρότερες απώλειες) και αυξάνοντας τις τελικές αποδόσεις (αποτελεσματικότερη εφαρμογή)

- η προσθήκη περίπου 5 κιλών φωσφόρου (P2O5) κατά την βασική λίπανση είναι απαραίτητη, ειδικά όταν εφαρμόζεται μονοκαλλιέργεια και γίνεται ενσίρωση του καλαμποκιού

- το κάλιο είναι απαραίτητο, αλλά βρίσκεται γενικά σε αφθονία και επίσης οι περισσότεροι τύποι βασικών λιπασμάτων περιέχουν και κάλιο, με αποτέλεσμα να μην παρατηρούνται ελλείψεις

- ο ψευδάργυρος είναι το ιχνοστοιχείο που παρουσιάζει συχνότερα ελλείψεις και η προσθήκη του μπορεί να βελτιώσει τις αποδόσεις.

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι τα φυτά προσλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία με αργό ρυθμό κατά το βλαστικό στάδιο (μέχρι τις 40 μέρες από τη σπορά), έπειτα έχουν τις μεγαλύτερες απαιτήσεις (41-80 μέρες από τη σπορά, στάδιο πριν έως μετά την άνθιση) και μετά οι απαιτήσεις σταδιακά μειώνονται μέχρι την ωρίμανση.

Η αποτελεσματική ζιζανιοκτονία, αλλά και η έγκαιρη εφαρμογή της, παίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων. Πέραν της αντιμετώπισης των εχθρών του καλαμποκιού με χημικά μέσα, δεν θα πρέπει να αμελούμε το σημαντικό μέτρο της αμειψισποράς. Αυτή θα βοηθήσιε στον έλεγχο του πληθυσμού τους, θα βελτιώσει τη δομή του εδάφους και θα προσφέρει νέες δυνατότητες αντιμετώπισης δυσεξόντωτων ζιζανίων.


Πεταλάς Αλέξανδρος,
Γεωπόνος,
Προϊστάμενος Εργ. Ζωοτροφών