ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΣ

Τροφές χοιρινών εξειδικευμένες για το κάθε στάδιο ζωής τους, με ποιοτικές πρώτες ύλες, για το καλύτερο τελικό αποτέλεσμα.

Μίγμα 120 : ΜΙΓΜΑ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΥ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ
Πριν τον απογαλακτισμό και μέχρι τα 25 κιλά ζώντος βάρους.

Μίγμα 121 : ΜΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΟΙΡΩΝ
Άνω των 25 κιλών και μέχρι τα 60 κιλά ζώντος βάρους.

Μίγμα 122 : ΜΙΓΜΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ
Άνω των 60 κιλών ζώντος βάρους και μέχρι τη σφαγή.

Μίγμα 123 : ΜΙΓΜΑ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΡΩΝ
Για έγκυες και θηλάζουσες χοιρομητέρες και για κάπρους.