Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός

Η αρχή καθορίζει το μέλλον κάθε ζώου και αν θέλουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα, θα πρέπει να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στην έναρξη της ζωής τους.

 
Οι κτηνοτρόφοι γνωρίζουν ότι η διατροφή των νεαρών μηρυκαστικών έχει αντίκτυπο, τόσο στη μακροπρόθεσμη κατάσταση της υγείας των ζώων τους, όσο και στην παραγωγικότητά τους, καθορίζοντας την κερδοφορία της εκμετάλλευσης.

Κατά τη γέννηση τους τα μηρυκαστικά δεν έχουν αναπτύξει πλήρως τη μεγάλη κοιλία τους, ούτε ανατομικά, αλλά ούτε και φυσιολογικά. Η ανάπτυξη αυτή σε ένα νεαρό μηρυκαστικό έχει τρεις φάσεις: αρχικά τη φάση όπου τα ζώα δεν είναι ακόμη μηρυκαστικά (από τη γέννηση έως και τις 3 πρώτες εβδομάδες ζωής), έπειτα τη μεταβατική φάση και τέλος τη φάση των μηρυκαστικών. Η ανάπτυξη της μεγάλης κοιλίας είναι μια σημαντική φυσιολογική αλλαγή, που διευκολύνει τις αλλαγές του μεταβολισμού και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, με συνέπεια να επηρεάζει την πρώιμη ανάπτυξη των νεαρών ζώων. Ο τρόπος διατροφής ενός νεαρού μηρυκαστικού είναι ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει την πρόσληψη στερεάς τροφής, την εγκατάσταση της μικροχλωρίδας στη μεγάλη κοιλία του, τη διαδικασίας της ζύμωσης μέσα σε αυτήν και την ανάπτυξη των τοιχωμάτων και λαχνών της μεγάλης κοιλίας, οι οποίες συμβάλλουν στην πέψη και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών των τροφών.
Η κατά βούληση, ή ακόμα και η υψηλή ποσότητα χορήγησης υποκατάστατου γάλακτος, μειώνει την πρόσληψη στερεάς τροφής κατά την ανάπτυξη των νεαρών μηρυκαστικών. Έτσι παρατηρείται μια καθυστερημένη ανάπτυξη της μεγάλης κοιλίας και μπορεί να μειωθεί η απόδοση κατά τη μεταβατική περίοδο, αν η διατροφή τους βασίζεται μόνο σε χονδροειδείς ζωοτροφές (σανοί, κ.ά.). Αντίθετα, ο πρώιμος απογαλακτισμός, ή η περιορισμένη χορήγηση γάλακτος, αυξάνει την πρόσληψη στερεών τροφών. Η πρώιμη πρόσληψη στερεών τροφών έχει ως αποτέλεσμα την γρηγορότερη έναρξη των λειτουργιών ζύμωσης της μεγάλης κοιλίας και τη μεγαλύτερη χρήση των θρεπτικών ουσιών από τις στερεές τροφές. Αυτό βοηθά στη καλύτερη μετάβαση από το στάδιο των μη μηρυκαστικών, στο στάδιο των μηρυκαστικών, με μικρότερα προβλήματα στην ανάπτυξη μετά τον απογαλακτισμό των νεαρών ζώων.
Το επίπεδο των κυτταρινών του σιτηρεσίου επηρεάζει το βάρος και τον όγκο της μεγάλης κοιλίας. Έχει παρατηρηθεί ότι η διατροφή μόνο με χονδροειδείς ζωοτροφές δεν παρέχει επαρκή βουτυρικό οξύ στη μεγάλη κοιλία, στοιχείο απαραίτητο για την ανάπτυξη των λαχνών της. Οι συμπυκνωμένες ζωοτροφές (δημητριακοί καρποί, κ.ά.) έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερη παροχή βουτυρικού οξέως στη μεγάλη κοιλία. Έτσι, ένας συνδυασμός συμπυκνωμένων και χονδροειδών ζωοτροφών, με ικανοποιητικό επίπεδο κυτταρινών, βελτιώνει τη συνολική ανάπτυξη της μεγάλης κοιλίας.

Η ισορροπία στη διατροφή των νεαρών ζώων μας είναι πολυπόθητη. Στην Ένωση Αγροτών Σερρών διαθέτουμε μια πλήρη σειρά ζωοτροφών ανάπτυξης για νεαρά μηρυκαστικά, που μπορούν να συμπληρώσουν τα διάφορα προγράμματα διατροφής. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια ενημέρωση.

Πεταλάς Αλέξανδρος,
Γεωπόνος, MSc,
Προϊστάμενος Εργ. Ζωοτροφών.